Fly Girl Testo

Testo Fly Girl

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
[Chorus:]
Fly Girl!
Fly Girl!
Fly Girl!

She's A Fly Girl
She Can Fly
But She's A Girl
That Makes Her
Fly Girl
Fly Girl
Fly Girl

Yeah, She Be Flyin'
But, She A Girl
That Makes Her A Fly Girl!
Yeah!
Yeah!
Yeah!

[Chorus x2]