Forgotten Depths Of Nowhere Testo

Testo Forgotten Depths Of Nowhere

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
[instrumental]