Angelo's Theme Testo

Testo Angelo's Theme

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)