Antibon Legbo Testo

Testo Antibon Legbo

Justin Bieber: esce il 28 agosto il nuovo singolo "What Do You Mean?"
Antibon Legbo, ouvrez barrière pour mo passer.
Antibon Legbo, ouvrez barrière pour mo, Papa.
Quand mo mo passer, mon merci tous loas yé.

Antibon Legbo, ouvrez barrière pour mo passer.
Antibon Legbo, ouvrez barrière pour mo, Papa.
Tout le monde dans la fièvre, tout le monde dans le feu.
Grand serpent pour mon capot, grand hibou pour mon grand chapeau