At Zero (Simeon Simmons) Testo

Testo At Zero (Simeon Simmons)

Adele: nel 2016 tour in Italia
I'm at zero release the controls
Preparation for the ending
The end is soon
I'm at zero
I will not die at zero