Polaris Testo

Testo Polaris

Amici, ecco i finalisti
(Instrumental)