Polaris Testo

Testo Polaris

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
(Instrumental)