Eurotrash Testo

Testo Eurotrash

Adele: nel 2016 tour in Italia
We are nothing but