Cachoputa Testo

Testo Cachoputa

Adele: nel 2016 tour in Italia
Puta
Pu-puta cacho puta
Pu-puta cacho puta
Pu-puta cacho puta
Pu-puta cacho pu
Puta
Puta
Pu-puta cacho puta
Pu-puta cacho puta
Pu-puta cacho puta
Pu-puta cacho puta
Pu-puta cacho pu!