Hersey Güzel Olacak Testo

  • Home
  • >
  • A
  • >
  • Atena
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • Hersey Güzel Olacak

Testo Hersey Güzel Olacak

Yok öyle yalan dolan Sahtekarlýk yapmadan Yaþamak lazým Ýki günlük dünyada Deðer mi dalaþmaya Anlaþmak lazým Bir geri adým atsan Hayatýn mý söner? Zor olsa da Denemeye deðer Herþey güzel olacak Herþey güzel Kandýrmýþlar herkesi Aþkým sevgilim diye Ayrýlmak lazým Boþ iþlerle uðraþma Kimseye fayda etmez Anlamak lazým Bir geri adým atsan Hayatýn mý söner? Zor da olsa Denemeye deðer Herþey güzel olacak Her þey güzel