Laimė Testo

Testo Laimė

Upė sald?ių minčių Upė liūdnų minčių Ką a? dabar jaučiu ne?inau A? dovanosiu sau juoką A? dovanosiu sau miegą Ir nebelieka nieko nieko daugiau Tavo laimė taip arti Tavo laimė taip arti Tai ne mano laimė ne mano laimė (ne mano laimė) A? renkuos pati Ir visai negaila kai nuvysta gėlės (nuvysta laikas) A? esu toli Mano lange tamsa Mano delne rasa Apipinta visa spinduliais A? dovanoju sau viską Nesuvokdama kas vyksta Tiktai dvasia i?nyksta Paklydus laike