Born In The Ghetto Testo

Testo Born In The Ghetto

Sometimes i feel worry cause i miss all the good friends

that i’ve lost

nu pozzu restare a qquai

sometimes i try hard to get away from the place where i

was born
i was born in the ghetto

nu pozzu scire a nuddra parte senza n anima

cu me scerru puru de ci è statu sempre fratima

minu li vestiti ntra la machina

fazzu tuttu a sulu e nuncè n anima

me n abbau de casa cu na lacrima

e cu na possibilità puru ca è l’unica

contru na società ca no mi capisce e me giudica

c’è ne sape nu vagnone ca ole face musica

te na società ca no ti capisce e te giudica
e sulu ci se fannu sordi tieni n’ambizione

lu lecchinaggiu cunta chiui de na passione

alla creatività nu dai considerazione

apposta li cristiani cangianu nazione

RIT.

well it’s a badman place

but a poor man place

what a mad place

they say they won’t stay

and still they question what do i stand for

what do you think is about to change now?

it’s the place where morning sun is the only good thing that we got

where all the people keep on dancing to the sound of a reggae song

cause life ain’t easy

just believe me

it’s an hard hard living

you gotta be fearless

RIT

cuntanu de chiui li vincitori o li perdenti

cuntanu de chiui li servi o li potenti

dimme quantu cunta na cosa rubata

dimme quantu cunta na cosa fatiata

(grazie a kiaretta_br per questo testo)