Voor Mij Hoeft Het Niet Testo

Testo Voor Mij Hoeft Het Niet

Ze zeggen dat je heel intens moet leven

En moet wroeten in 't mysterie van je ik

En dat je hoge idealen na moet streven

Met dat Luctor et Emergo in je blik

Ze zeggen dat je rusteloos moet zoeken
Totdat je door het bos de bomen niet meer ziet

En gelouterd door het leven

Kun je dan de geest gaan gevenNou, voor mij hoeft 't nietZe zeggen dat je zeeen moet bevaren

Door te reizen wordt je blik zo ruim en wijd

En dat je dozen vol met dia's moet bewaren

Want anders ben je voor je het weet die ruimte kwijt
Ze zeggen dat je de natuur moet gaan verkennen

Bij het krieken van de morgen, met een lied

En met grof geruite rokken

Langs de vrije velden sjokkenNou, voor mij hoeft 't nietEn dan moet je verder altijd stelling nemen

En protesteren zodat iedereen je kent

En het een of andere sterke standpunt claimen

Om ze goed te laten zien dat je d'r bent

En dan moet je je bij groepen aan gaan sluiten

Met een strijdbaar doel en een strijdvaardig lied

En als het zo nog niet mocht lukken

Dan maar ingezonden stukkenNou, voor mij hoeft 't nietEn dan moeten ze je ook nog aardig vinden

En sociaal en oergezellig en gastvrij

En zo krijg je op den duur dat leger vrinden

En dat heerlijke gevoel: Ik hoor d'r bij

En dan krijg je steeds de hartelijke groeten

Van Jan en Alleman en God weet wie

En dan de apotheose dat is de kerstkaartenneuroseNou, voor mij hoeft 't nietEn nou zegt u: Wat is dat nou toch voor leven

Zonder doel en zonder drift en zonder plan

Hoe bestaat het dat je je nergens aan wilt geven

En wat vreselijk voor d'r ouders en d'r man

En dan zegt u: Kom die moeten we gaan redden

Die heeft vast een heleboel verdriet

En met harten vol erbarmen

Sluit u mij dan in uw armenHoeft niet