Het Duister Testo

Testo Het Duister

ik heb vandaag het geweten in de ogen willen kijken ik heb getracht door te dringen tot de bron maar onderweg halverwege zag ik gezichten verbleken van mensen als jij en ik in conflict sta me bij ik tast in het duister sta me bij ik hoor gefluister van de kille stemmen die over lijken gaan ik heb me kwetsbaar durven voelen al mijn reserves opgebruikt maar zelfs de schaduw van de leugen maakt meer kans sta me bij ik tast in het duister sta me bij ik hoor gefluister van de kille stemmen die over lijken gaan al heb ik al mijn kruit verschoten en er alles aan gedaan het onrecht blijft verborgen en voortbestaan sta me bij ik tast in het duister sta me bij ik hoor gefluister van de kille stemmen die over lijken gaan sta me bij in de zwartste nachten sta me bij ik hoor gefluister wacht op mij zoals het zonlicht op de maan sta me bij ik tast in het duister sta me bij ik hoor gefluister van de kille stemmen die over lijken gaan sta me bij ik tast in het duister sta me bij ik hoor gefluister van de kille stemmen die over lijken gaan