Moarn Sil De Sinne Skine Testo

  • Home
  • >
  • D
  • >
  • De Kast
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • Moarn Sil De Sinne Skine

Testo Moarn Sil De Sinne Skine

de ljochten yn de spegel ferdwine efter my de stêden kleurje read ik ryd der oan foarby allinnich yn de polder tusken hjoed en moarn troch de smoutte fan de nacht wêr 't it lûd is ferstoan moarn sil de sinne skine foar my en begjin ik opnij ferdwynt de pine yn my en begjin ik opnij de moanne skynt oer it wetter en de diken jouwe ljocht myn ferlangst haw ik folge mar ik fûn net wat ik socht ik wie dagen yn de frjemte noch nea wie ik safier yn in stêd sûnder leafde wêr 't de kjeld fielber wie moarn sil de sinne skine foar my en begjin ik opnij ferdwynt de pine yn my en begjin ik opnij safaak haw ik dizze wie al riden en wie it tsjuster yn myn hert wie it isskâld om my hinne en wie ik warch leech en let moarn sil de sinne skine foar my en begjin ik opnij ferdwynt de pine yn my en begjin ik opnij sil de sinne skine foar my en begjin ik opnij ferdwynt de pine yn my en begjin ik opnij opnij Vertaling: Morgen zal de zon schijnen de lichten in de spiegel verdwijnen achter mij de steden kleuren rood ik rijd er aan voorbij alleen in de polder tussen vandaag en morgen door de beschutting van de nacht waar het geluid is verstorven morgen zal de zon schijnen voor mij en begin ik opnieuw verdwijnt de pijn in mij en begin ik opnieuw de maan schijnt over het water en de wegen geven licht mijn verlangen heb ik gevolgd maar ik vond niet wat ik zocht ik was dagen in de vreemdte nog nooit was ik zo ver in een stad zonder liefde waar de kou voelbaar was morgen zal de zon schijnen voor mij en begin ik opnieuw verdwijnt de pijn in mij en begin ik opnieuw zo vaak heb ik deze weg al gereden en was het donker in mijn hart was het ijskoud om mij heen en was ik moe leeg en laat morgen zal de zon schijnen voor mij en begin ik opnieuw verdwijnt de pijn in mij en begin ik opnieuw zal de zon schijnen voor mij en begin ik opnieuw verdwijnt de pijn in mij en begin ik opnieuw opnieuw