Dodenrit Testo

Testo Dodenrit

We rijden met de trojka door 't eindeloze woud Het vriest een graad of dertig, het is winter en vrij koud De paardehoeven knersen in de pasgevallen sneeuw 't Is avond in Siberië, en nergens is een leeuw We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong Door 't eindeloze woud waarover ik zo-even zong Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond: Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel Het is een hele massa en ze lopen nogal snel En door ons achterna te lopen halen zij ons in Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been Ze lopen op vier poten, en ze kijken heel gemeen Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien Het zijn waarschijnlijk wolven, en kwaadaardig bovendien Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek We kennen onze bundel en we zingen heel wat af Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf Het is van hier naar Omsk nog een kleine honderd werst 't Is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst Wel jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt We doen heel onbekommerd en we zingen continu Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw "Wie moet er aan geloven," vraag ik, "toe, bedenk eens gauw" "Moet Igor het maar wezen?", "Nee, want Igor speelt viool" "Wat vind je van Natasja?", "Maar die leert zo goed op school!" "En Sonja dan?", "Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt" Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotr valt Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij Nog vierentachtig werst en o, wat zijn wij heden blij We mogen Pjotr wel waarderen om zijn eetbaarheid Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom Ajo ajo ajo al in die hoge klapperboom Daar klinkt weer dat gehuil, en onze hoop is weer verscheurd De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf Nog achtenzestig werst en in Den Haag daar woont een graaf Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort meen'ge traan En kijk daar komen achter ons de wolven al weer aan Dus Igor, 't is wel spijtig maar jij wordt geen virtuoos Nog tweeënvijftig werst en daar was laatst een meisje loos Nu Igor is verwijderd hebben wij weer even rust Maar nee, daar zijn de wolven weer, op nog een maal belust De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel Nog zesendertig werst en in een blauwgeruite kiel Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen een duet En als 't even mee wil zitten halen we het net Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep Nu nog maar twintig werst en Hoeperdepoep zat op de stoep Ik zing nu weer wat lustiger want Omsk komt in zicht Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik "Dat is pech Ja Omsk dat is een mooie stad, maar net iets te ver weg" (Trojka hier, trojka daar) Ja, je ziet er veel dit jaar (Trojka hier, trojka daar) Overal zit paardehaar (Trojka hier, trojka daar) Steeds uit voorraad leverbaar (Trojka hier, trojka daar) Zachtjes snort de samovar (Trojka hier, trojka daar) Met een Slavisch handgebaar (Trojka hier, trojka daar) Doe het zelf met naald en schaar (Trojka hier, trojka daar) Is dat nu niet wonderbaar? (Trojka hier, trojka daar) Twee halfom en één tartaar (Trojka hier, trojka daar) Een liefdadigheidsbazar (Trojka hier, trojka daar) Hulde aan het gouden paar (Trojka hier, trojka daar) Foei, hoe suffend staat gij daar (Trojka hier, trojka daar) Moeder is de koffie klaar? (Trojka hier, trojka daar) Kijk, daar loopt een adelaar (Trojka hier, trojka daar) Is hier ook een abattoir? (Trojka hier, trojka daar) Basgitaar en klapsigaar (Trojka hier, trojka daar) Flinkgebouwde weduwnaar (Trojka hier, trojka daar) Leve onze goede Czar!