Manginat Hatohar (Shir Aviv) Testo

Testo Manginat Hatohar (Shir Aviv)

At zoremet b'nafshi
Manginat hatohar.
Ufa, shir aviv chawfshi
El merchav sh'tuf zohar.

Ufa na el hagina
Sham p'richa heicheila.
Im tifgosh b'shoshana
Ten et birkati la