K³amstwo Testo

Testo K³amstwo

Karmisz mnie s³odkim k³amstwem
Czy nie widzisz ¿e umieram
z g³odu za prawdziwym s³owem

K³amstwo sp³ywa z twoich
w¹skich ust
strachem podszyte

?lina rozpuszcza
ich o?lizg³¹ s³odycz
zbyt d³ugo