Lupang Hinirang (Philippine National Anthem) Testo

Testo Lupang Hinirang (Philippine National Anthem)

Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting Sa manlulupig, di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw, ng lualhati't pagsinta, buhay ay langit sap iling mo. Aming ligaya na pag may mang-aapi, ang mamatay ng dahil sa iyo.