Reflexe Testo

Testo Reflexe

Ei, des de que he arribat
Que no faig més que donar voltes
Ei, creus que no he notat
Que últimament ja no m'escoltes
Però tot s'arregla molt de pressa
Quan engegues la banyera
Regalimen gotes d'aigua
I es difumina el teu reflexe

Ei, sento que m'he perdut en el temps
Potser per això em quedo una mica més
Sеnto que no t'he aprofitat gens
Ei, sеnto que m'he perdut en el temps
Potser per això em quedo una mica més
Sento que no t'he aprofitat gens

Ei, des de que he marxat
Que nomes penso en una cosa
Ei, saps que la veritat és
Que en el fons si que m'importa
Però tot s'esborra molt de pressa
Com dibuixos en un vidre
Regalimen gotes d'aigua
I es difumina el teu reflexe

Ei, sento que m'he perdut en el temps
Potser per això em quedo una mica més
Sento que no t'he aprofitat gens
Ei, sento que m'he perdut en el temps
Potser per això em quedo una mica més
Sento que no t'he aprofitat gens