Kinderen Van Testo

Testo Kinderen Van

Kind'ren van meerd'ren of van mind'ren

Kind'ren zijn altijd zomaar kind'ren

Kind'ren van ouders, arm of rijk

Kind'ren zijn allemaal gelijk

Eender beklag
En eend're zuchten

Eendere kluchten

En eend're lach

Kind'ren van ouders, arm of rijk

Kind'ren zijn allemaal gelijkEn pas daarna jaren daarnaKind'ren zijn altijd altijd koning

In goud paleis of burgerwoning
In villadorp of krottenwijk

Heeft ieder kind z'n keizerrijk:

Een kiezelsteen

Een vogelveertje

Een teddybeertje

Een winterpeen

In villadorp of krottenwijk

Heeft ieder kind z'n keizerrijkEn pas daarna jaren daarnaKind'ren van Fransen of Hongaren

Kind'ren zijn altijd tovenaren

Kind'ren, gewenst of ongewenst

Ze zijn als dichters onbegrensd:

Ze zijn een volk

Van grijze wijzen

Maken hun reizen

Per schapewolk

Kind'ren, gewenst of ongewenst

Ze zijn als dichters onbegrensdEn pas daarna jaren daarnaKind'ren van meerd'ren of van mind'ren

Kind'ren zijn altijd zomaar kind'ren

Kind'ren van ouders, arm of rijk

Kind'ren zijn allemaal gelijk:

Eender beklag

En eend're zuchten

Eendere kluchten

En eend're lach

Kind'ren van ouders, arm of rijk

Kind'ren zijn allemaal gelijk