Zozan Zozan Testo

Testo Zozan Zozan

Ref hatin refê qazan Lê lê Zozan lê lê Zozan Ref hatin refê qazan Lê lê Zozan lê lê gewrê can Firyan diyarê sazan Lê lê Zozan lê lê Zozan Firyan diyarê sazan Lê lê Zozan lê lê gewrê can Min silav li keçikê lazan Lê lê Zozan lê lê Zozan Min silav li keçikê lazan Lê lê Zozan lê lê gewrê can Ref hatin refê çûçikan Lê lê Zozan lê lê Zozan Ref hatin refê çûçikan Lê lê Zozan lê lê gewrê can Firyan diyarê sûkan Lê lê Zozan lê lê Zozan Firyan diyarê sûkan Lê lê Zozan lê lê gewrê can Min silav li keçik û bûkan Lê lê Zozan lê lê Zozan Min silav li keçik û bûkan Lê lê Zozan lê lê gewrê can Ref hatin refê betan Lê lê Zozan lê lê Zozan Ref hatin refê betan Lê lê Zozan lê lê gewrê can Firyan diyarê xetan Lê lê Zozan lê lê Zozan Firyan diyarê xetan Lê lê Zozan lê lê gewrê can Min silav li keçka metan Lê lê Zozan lê lê Zozan Min silav li keçka metan Lê lê Zozan lê lê gewrê can