Samanyolu Testo

Testo Samanyolu

Ýçimde ýþýklý bir yaðmur yaðýyor Ve gözümde mutluluk, bardaktan boþalýyor Odamda anýlar, gitgide büyüyor Ve düþüncem usulca seninle buluþuyor Açýlýyor bulutlar, uçuþuyor yýldýzlar Ve baþlýyor sonsuz yolculuklar Samanyolu, sevgi dolu Samanyolu, senle dolu Samanyolu, sevgi dolu Samanyolu en güzel akþamlarýn sarhoþluðu Bazý akþamlar beni terk ederde gider Onsuz bomboþ günler, bomboþ kelimeler Bazende çýkar gelir, kederlerde biter Onunla ýþýklanýr, karanlýk geceler Geceler yavaþça gündüze varýyor Samanyolu uyurken insanlar uyanýyor Açýlýyor bulutlar uçuþuyor yýldýzlar Ve baþlýyor sonsuz yolculuklar Samanyolu sevgi dolu Samanyolu senle dolu Samanyolu sevgi dolu Samanyolu en güzel akþamlarýn sarhoþluðu Bazý akþamlar beni terk ederde gider Onsuz bomboþ günler bomboþ kelimeler Bazende çýkar gelir kederlerde biter Onunla ýþýklanýr karanlýk geceler Samanyolu sevgi dolu Samanyolu senle dolu Samanyolu sevgi dolu Samanyolu