รักคนมีเจ้าของ ruk kon mee jao kong Testo

  • Home
  • >
  • I
  • >
  • I..Nam
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • รักคนมีเจ้าของ ruk kon mee jao kong

Testo รักคนมีเจ้าของ ruk kon mee jao kong

ไม่ทราบมันเป็นไร ไม่รู้ว่ามาไง อาการรักเธอ
mai saab mun ben rai mai roo waa maa ngai aa-gaan ruk ter
I don't know what's the matter, don't know what's going on, signs I love you.

ก็รู้มีคนจอง ยังบ้าไปยืนมอง ตกเย็นก็เพ้อ
gor roo mee kon jong yung baa bai yeun mong dtok yen gor per
I also know you have someone, I'm still mad looking at it, in the evening I'm in a delirium.

ยิ้มให้เมื่อเจอกัน เผื่อฟลุ๊กไปวันวัน ไม่กล้าขอเบอร์
yim hai meua jer gun peua flook bai wun wun mai glaa kor ber
Smiling when meeting, maybe lucky someday, not brave enough to ask for the telephone number.

ก็รู้เธอมีแฟน ไม่ได้จะไปแทน ที่คนของเธอ
gor roo ter mee faen mai dai ja bai taen tee kon kong ter
Knowing that you have a partner, I'm not going to replace the one you have.

ไอ้คนมาที่หลัง ก็ต้องเศร้าต่อไป
ai kon maa tee lung gor dtong sao dtor bai
I'm the one coming after, and must continue to be sad,

แต่อดใจไม่ไหว เมื่อได้ใกล้กับเธอ
dtae ot jai mai wai meua dai glai gup ter
but I cannot control my heart when close to you

จะจุกตายอยู่แล้วนะ ถ้ารักนี้ไม่ได้บอกเธอ
ja jook dtai yoo laew na taa ruk nee mai dai bork ter
I shall be so uptight if I cannot tell you about this love.

หลงรักคนมีเจ้าของ แอบมองอยู่ทุกวัน
long ruk kon mee jao kong aep mong yoo took wun
Falling in love with someone having a partner (owner), every day secretly watching,

ไปหลงชอบแฟนชาวบ้าน ทั้งที่รู้ตัว
bai long chawp faen chai baan tung tee roo dtua
falling for the partner of a compatriote. Even knowing myself,

เธอน่ารัก ถูกใจนัก ไม่เคยเป็นอย่างนี้
ter naa ruk took jai nuk mai ker-ee ben yaang nee
that you are lovely, that I like you very much, it can never be like this.

หลงรักคนมีเจ้าของ แอบมองอยู่เช้าเย็น
long ruk kon mee jao kong aep mong yoo chao yen
Falling in love with someone who has a partner, watching secretly morning to night

ก็รู้ว่าคงทำได้ แค่เท่านี้
gor roo waa kong tam dai kae tao nee
and knowing that can probably do only this much,

แค่พบเธอ คิดถึงแล้วนอนฝันดี
kae pop ter kit teung laew norn fun dee
only meet you, think of you, sleep and have a good dream.

ไม่ได้จะเกเร ไม่คิดไปโมเม แย่งแฟนของใคร
mai dai ja ge-re mai kit bai moh-me yaeng faen kong krai
I will not be mischievous, will not be plotting to snatch someone's partner.

ก็แค่เป็นอาการ ของผู้ที่นานๆ จะแอบรักใคร
gor kae ben aa-gan kong poo tee naan naan ja aeb ruk krai
That is only the state of a person that for a long time will secretly love someone.

(Interlude)

ไอ้คนมาที่หลัง ก็ต้องเศร้าต่อไป
ai kon maa tee lung gor dtong sao dtor bai
I'm the one coming after, and must continue to be sad,

แต่อดใจไม่ไหว เมื่อได้ใกล้กับเธอ
dtae ot jai mai wai meua dai glai gup ter
but I cannot control my heart when close to you

จะจุกตายอยู่แล้วนะ ถ้ารักนี้ไม่ได้บอกเธอ
ja jook dtai yoo laew na taa ruk nee mai dai bork ter
I shall be so uptight if I cannot tell you about this love.

หลงรักคนมีเจ้าของ แอบมองอยู่ทุกวัน
long ruk kon mee jao kong aep mong yoo took wun
Falling in love with someone having a partner (owner), every day secretly watching,

ไปหลงชอบแฟนชาวบ้าน ทั้งที่รู้ตัว
bai long chawp faen chai baan tung tee roo dtua
falling for the partner of a compatriote. Even knowing myself,

เธอน่ารัก ถูกใจนัก ไม่เคยเป็นอย่างนี้
ter naa ruk took jai nuk mai ker-ee ben yaang nee
that you are lovely, that I like you very much, it can never be like this.

หลงรักคนมีเจ้าของ แอบมองอยู่เช้าเย็น
long ruk kon mee jao kong aep mong yoo chao yen
Falling in love with someone who has a partner, watching secretly morning to night

ก็รู้ว่าคงทำได้ แค่เท่านี้
gor roo waa kong tam dai kae tao nee
and knowing that can probably do only this much,

แค่พบเธอ คิดถึงแล้วนอนฝันดี
kae pop ter kit teung laew norn fun dee
only meet you, think of you, sleep and have a good dream.

ได้พบเธอ ได้คิดถึง เลยนอนฝันดี
dai pop ter dai kit teung ler-ee norn fun dee
Can meet you, can think of you, I can sleep and have a good dream only.