ฉันเลยโอเค chun ler-ee o-kay Testo

  • Home
  • >
  • I
  • >
  • I..Nam
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • ฉันเลยโอเค chun ler-ee o-kay

Testo ฉันเลยโอเค chun ler-ee o-kay

เธอจะงามไปให้ใครดู รู้ก็รู้ว่าฉันไม่ชอบใจ
ter ja ngaam bpai hai krai doo roo gor roo waa chan mai chop jai
Who are you trying to impress. You know I don't like how you act.

เธออารมณ์ดีมากไปไหม
ter aa-rom dee maak bpai mai

Are you in too good mood?

เที่ยวแจกยิ้มให้กับใครไปทั้งวัน
tieow jaek yim hai gap krai bpai tang wan
You smile for everyone the whole day.

ก็ฉันหวงเธอ เตือนก็ว่าฉันชอบบ่น
gor chan huang ter dteuan gor waa chan chop bon
Because I care, I remind you, but you say I'm a whiner.

ก็คนมันรักขนาดนี้
gor kon man rak ka-naat nee
It's because I love you so much.

อยากโมโหเธอจัง แต่อย่าหวัง เธองอนก่อนทุกที
yaak moh-hoh ter jang dtae yaa wang ter ngon gon took tee
I want to be mad at you, but I can't, because you will be peevish first.

เป็นคนไหนก็คงไม่ยอม
bpen kon nai gor kong mai yom
Whoever it is, I probably won't allow it.

เห็นว่าเป็นเธอ เลยยอมโดยดี
hen waa bpen ter loie yom doi dee
But because it is you, so I let it go.

คนอื่นเนี่ยนะต้องโดนสักที
kon eun nia na dtong done sak tee
For someone else, they'll get punish.

แต่รักเธอคนนี้ฉันเลยโอเค
dtae rak ter kon nee chan loie oh-kay
But I love you, so I am ok.

เป็นประจำเธอเอาแต่ใจ ไปที่ไหนกับเพื่อนก็ห้ามตาม
bpen bpra-jam ter ao dtae jai bpai tee nai gap peuan gor haam dtaam
You always want it your way, you go with your friends, and won't let me go to.

คุยกับใครที่ไหนก็หน้าบาน แต่กับฉันเธอบูดบึ้งได้ทุกที
kui gap krai tee nai gor naa baan dtae gap chan ter boot beung daai took tee
You're always interested when talking to others, but for me you always look displeased.

ก็ฉันหวงเธอ เตือนก็ว่าฉันชอบบ่น
gor chan huang ter dteuan gor waa chan chop bon
Because I care, I remind you, but you say I'm a whiner.

ก็คนมันรักขนาดนี้
gor kon man rak ka-naat nee
It's because I love you so much.

อยากโมโหเธอจัง แต่อย่าหวัง เธองอนก่อนทุกที
yaak moh-hoh ter jang dtae yaa wang ter ngon gon took tee
I want to be mad at you, but I can't, because you will be peevish first.

เป็นคนไหนก็คงไม่ยอม
bpen kon nai gor kong mai yom
Whoever it is, I probably won't allow it.

เห็นว่าเป็นเธอ เลยยอมโดยดี
hen waa bpen ter loie yom doi dee
But because it is you, so I let it go.

คนอื่นเนี่ยนะต้องโดนสักที
kon eun nia na dtong done sak tee
For someone else, they'll get punish.

แต่รักเธอคนนี้ฉันเลยโอเค
dtae rak ter kon nee chan loie oh-kay
But I love you, so I am ok.

(Interlude)

ก็ฉันหวงเธอ เตือนก็ว่าฉันชอบบ่น
gor chan huang ter dteuan gor waa chan chop bon
Because I care, I remind you, but you say I'm a whiner.

ก็คนมันรักขนาดนี้
gor kon man rak ka-naat nee
It's because I love you so much.

อยากโมโหเธอจัง แต่อย่าหวัง เธองอนก่อนทุกที
yaak moh-hoh ter jang dtae yaa wang ter ngon gon took tee
I want to be mad at you, but I can't, because you will be peevish first.

เป็นคนไหนก็คงไม่ยอม
bpen kon nai gor kong mai yom
Whoever it is, I probably won't allow it.

เห็นว่าเป็นเธอ เลยยอมโดยดี
hen waa bpen ter loie yom doi dee
But because it is you, so I let it go.

คนอื่นเนี่ยนะต้องโดนสักที
kon eun nia na dtong done sak tee
For someone else, they'll get punish.

แต่รักเธอคนนี้ฉันเลยโอเค
dtae rak ter kon nee chan loie oh-kay
But I love you, so I am ok.


dtae rak ter kon nee chan loie oh-kay
But I love you, so I am ok.

เป็นคนไหนก็คงไม่ยอม
bpen kon nai gor kong mai yom
Whoever it is, I probably won't allow it.

เห็นว่าเป็นเธอ เลยยอมโดยดี
hen waa bpen ter loie yom doi dee
But because it is you, so I let it go.

คนอื่นเนี่ยนะต้องโดนสักที
kon eun nia na dtong done sak tee
For someone else, they'll get punish.

แต่รักเธอคนนี้ฉันเลยโอเค
dtae rak ter kon nee chan loie oh-kay
But I love you, so I am ok.