Sarala (Сарала) Testo

Testo Sarala (Сарала)

Кайда, кайда
Өмүр жебесиндей
Учат сарсанага

Саргайган сарала
Кайда, кайда
Өмүр жебесиндей
учат сарсаанага

Картайган ак маңдай
Кайда, кайда
Өмүр жебесиндей
Учат урпактарга

Ак таңдай жарган
Адамдар мында мында
Өмүр жебесинде
Таазим кылат бабаларга