Laat Ze Maar Praten Testo

Testo Laat Ze Maar Praten

Zit je soms in de problemen

Zie je je vrienden niet meer

Maken de mensen het erger

Je legt je erbij neer

Je moet er zelf voor knokken
Een ander begrijpt het toch niet

Ze hebben toch altijd een oordeel

Maar die woorden, die helpen je nietrefr.:

Laat ze maar praten wat ze willen

Want de mensen kletsen toch

Laat ze maar denken wat ze vinden

Want ze fantaseren toch

Laat ze maar naar d'r eigen kijken
Er is altijd wel weer wat

Wat ik hoor zijn echte leugens

En die ben ik meer dan zatWil je je fouten bekennen

Toon je berouw en veel spijt

Wat moet een ander dan zeggen

Wie maakt wie een verwijt

Iedereen weet het toch beter

Jij weet niet eens wat er speelt

Een ding wordt wel eens vergeten

Dat liefde en leed wordt gedeeldrefr.(2x)Wat ik hoor zijn echte leugens

En die ben ik meer dan zat