Dok±d Idziesz Testo

Testo Dok±d Idziesz

W nocy i w ludziach czarna noc
blask nie widzi gdzie ma zadaæ cios
Jestem tutaj
wo³am ciê
Jestem tutaj
przeszyj mnie
Promieniu przejrzysty,
promieniu z³ocisty

W lustrze nieba widaæ Ciê
W ziemi dr¿eniu s³ychaæ Ciê

Nocy, proszê, nie przeci±gaj ju¿
skoro ¶wit do s³oñca muszê pój¶æ
Z b³yskiem w oku bêdê szed³,
wprost na Ciebie bêdê bieg³
Promieniu przejrzysty
promieniu z³ocisty