Dodji, Dodji, Draga# Testo

Testo Dodji, Dodji, Draga#

Dodji, dodji, draga, dodji cim se smraci nek se mjesec, draga, tvome licu divi ljepse ti je u narucju mome jedanput se na tom svijetu zivi Dodji, dodji, draga, neka tu je trava sav moj nemir, draga poljupcima smiri Dodji, dodji, draga dodji, pusti price nitko tebe, draga nizasto ne krivi