Marica I Jez Testo

Testo Marica I Jez

Cim sam na plazu dosa s njom zaspa sam ka da me puka grom i mozda bi prispava i cili vik da ni probudija me njen krik Dok sam blazen sav ja u ladu leza ona bidna se nabola na jeza ja viknija san Marice oces na ranu travarice a ona meni samo ti spavaj mogu ja s bestijom na kraj