Puni, Vjetre Testo

Testo Puni, Vjetre

Puni, vjetre, malo sa Neretve malo sa Neretve, puni, vjetre pa rastjeraj maglu po Mostaru maglu po Mostaru, pa rastjeraj Da ja vidim moju milu Daru moju milu Daru, da ja vidim bi l' se Dara poljubiti dala poljubiti dala, bi l' se Dara Kakva bi se hercegovka zvala hercegovka zvala, kakva bi se kad se ne bi poljubiti dala poljubiti dala, kad se ne bi