Kool Ly Shi Testo

Testo Kool Ly Shi

Omri
Rak gelbi
Win ta nakdar tamen ehsas el gdid
Omri
Rak gelbi
Mala omrek rak y zid ou y zid
Be shouwaya
Fel alwa
Rahni ehna
Metehsas gelbi ho rak kharbi teye
Nakdar n'shouf whouch tame
Kool ly shi
Kool ly shi

Geltiny
Rak omri
Rak gelbi
Kool ly shi
Mafish ehsas el gdid
Ol'ehsas
M'rak nas
Nakdar tamen kool ly shi (kool ly shi)

Enta
Rak shouaya
Whowh nehsas fel nehsas rak ehna
Enaya
N'tama
Whoch el gdid fi gelbi man saha
Fel alwa
Rahni ehna
Metehsas gelbi ho rak kharbi teye
Nakdar n'shouf whouch tame
Kool ly shi
Kool ly shi

Geltiny
Rak omri
Rak gelbi
Kool ly shi
Mafish ehsas el gdid
Ol'ehsas
M'rak nas
Nakdar tamen kool ly shi (kool ly shi)

Omri
Rak gelbi
Win ta nakdar tamen ehsas el gdid
Omri
Rak gelbi
Mala omrek rak y zid ou y zid

Geltiny
Rak omri
Rak gelbi
Kool ly shi
Mafish ehsas el gdid
Ol'ehsas
M'rak nas
Nakdar tamen kool ly shi (kool ly shi)