Mashtaga Leek Testo

Testo Mashtaga Leek

Meshtaga Leek Shoog El Hoa Le Roo7y
We7yat 3eneek Dabet Ana Roo7y
Mn Zaman Meshtaga Ana Ashoofak
Ya Zaman Erj3ly Bwsoofak

Meshtaga Leek Shoog El Hoa Le Roo7y
We7yat 3eneek Dabet Ana Roo7y

Meshtaga Leek Shoog El Hoa Le Roo7y
We7yat 3eneek Dabet Ana Roo7y

Mn Zaman Meshtaga Ana Ashoofak
Ya Zaman Erj3ly Bwsoofak
Wel Sebab Bo3dak 7abeeby
El Sebab Bo3dak 7abeeby
7abeeby Bo3dak 7abeeby
Wel Sebab Bo3dak 7abeeby

Meshtaga Leek Shoog El Hoa Le Roo7y
We7yat 3eneek Dabet Ana Roo7y

Wel Sebab Bo3dak 7abeeby
El Sebab Bo3dak 7abeeby
Wel Sebab Bo3dak 7abeeby
El Sebab Bo3dak 7abeeby

Wel Sebab Bo3dak 7abeeby
Han 3alia Han 3alia
We R2af 3ala 7aaly
Leely Taal Leely Taal
7obak Lahaf 7aaly

BEl 3yoon El Sood
Walhaana Welhaana
Lel Hoaaya Galby
3atshaana 3atshaana
Wel Sebab Bo3dak 7abeeby
El Sebab Bo3dak 7abeeby
7abeeby Bo3dak 7abeeby
Wel Sebab Bo3dak 7abeeby

Ya Gomar Ya Gomar
Sahrana Lel Ghaaly
We Soorteaa Sooretaa
Fe Galby We Baaly

Mahma Saar Ma Ansa
Ayaamak Ayaamak
Wantezer Tarj3
Gharamak Gharamak
Wel Sebab Bo3dak 7abeeby
El Sebab Bo3dak 7abeeby
7abeeby Bo3dak 7abeeby
Wel Sebab Bo3dak 7abeeby

Lala Lai Lai La La...
Da Da Da Da Doooo...
Meshtaga Leek Shoog El Hoa Le Roo7y
We7yat 3eneek Dabet Ana Roo7y