Pag-ibig Sa Tag-araw Testo

Testo Pag-ibig Sa Tag-araw

Pag-ibig na sing-init ng tag-araw
Suminag sa puso ko at pumukaw
Parang apoy na lubhang pumapaso
Init na nadarama ng buong-buo

Pag-ibig o kay sarap namang damhin
Sa labi o kay tamis nang idiin
Sa wari mo'y lagi kang nasa ulap
Parang buhay ay pangarap
Mga araw ay kaybilis dumaan
Puno ng lambingan puno ng suyuan
Mga gabi na nakalalasing
Ang buong diwa ko'y ginigising

Sing-init ng tag-araw na pag-ibig
Sadyang di magtatagal at lalamig
Lahat ng bagay ay nagwawakas din
Apoy man susuko sa ulan

Gayon man ay di ako nagsisisi
Salamat sa natikman kong pagtalik
Walang kasing ganda ang naaalala
Ginintuang pag-ibig sa tag-araw

Isang tag-araw kay bilis dumaan
Puno ng lambingan puno ng suyuan
Puno ng lambingan puno ng suyuan
Alaala ng nakakalasing
Kahit kaila'y di lilimutin