Racine Testo

Testo Racine

Wê do nan kan xho mê holè
Bo yé nan kpitan nou wé gnanviê
Wé nin nou, ado nan comprendre
Do hounsin dokpoê wê mido
Dagbo miton lè go sin Ouidah
Yé min délè go sin Gorée
Africains, Antillais, racines dokpoê lè mido
A tchelman nou rivé ici
Pa oubliyé tou sa nou viv
Dlo ja koulé an mwé
Ti mamay ja vwè jour
Afrique-Antilles, tout sang mêlé
Gwada, madinina fâchés
Nou tout'sé iche Africa
A dan même bato la

[Refrain]
Hounsin dokpo lè mido, mi ka toun an ?
Racines dokpo o mido, lé mi ka toun an ?

Vê yi kan bio Toussaint Louverture, nin wagbin
Go sin Allada Bénin, lo bo yi ton do Haïti
Houé nin nou, ado nan mon do nan
Nou énon djê do houénin noulé
Bo yé non lilè do atin azon tinnin
Bo nan oublié hinnou yéton
Houénin nou ado nan comprendre

[Refrain]
Pa oubliyé mamay nou tout' sé frè
Nou ni même raçines no es zot savé ?
Pa oubliyé mamay nou tout' sé frè
Nou ni même racines no pas oubliyé
Africa ba nou tambou à
Africa ba nou koulê à
Jodi an nou criyé
Pou nou pa oubliyé
Ba nou nouvel comment ou yé
Ki maniè nou pé mélangé
An nou seré lan main
Pou an meyê demain

[Refrain]
Hounsin dokpo lè mido, mi ka toun an ?
Racines dokpo o mido, lé mi ka toun an ?

Pa oubliyé mamay nou tout' sé frè
Nou ni même raçines no es zot savé ?