Stu Core T'apparten Testo

Informazioni su Stu Core T'apparten Stu Core T'apparten è una canzone di Rocco Hunt, disponibile dal 1 gennaio 2020.
Come ha detto il rapper, il brano è un regalo ai fan per festeggiare l'anno appena concluso.
leggi tutto

Testo Stu Core T'apparten

Mann rit sta tranquill tutt pass ma tu(uu)
Riest chella cos ca nun s'và chiù(uu)
Stu cor t'apparten
Osaj picciò fai a scem
Quann scinn ind o'quartier
Quand turn tard a ser

Mannagia a me ch m'annammor
E tutt e vot cà m'guard e cà m'parl accusì
Staser gir rind a machin finchè nu't trov
So capac e chiammà pur a te e cumpagn toj

Ca so pazz assaj
Tu t'ncazz ossaj
Quann spenn troppi sold p t'fà nu regal
Ma si bell' assaj
Faj fint ca n'ossaj
Tu p me si n'edizione limitat

Si m'annamor e te è la fin'
Pkè foss gelus e l'ombr' ca t'segue
M'facess pur accir
Si rind a l'uocchie tuoj truvas e cos ver

Mann rit sta tranquill tutt pass ma tu(uu)
Riest chella cos ca nun s'nvà chiù(uu)
Stu cor t'apparten
Osaj picciò n'fa scem
Quann scinn ind o'quartier
Quand turn tard a ser (yee,ei)

Tutt pass ma tu(uu)
Riest chella cos ca nun s'nvà chiù(uu)
Stu cor t'apparten
Osaj picciò n'fa scem
Quann scinn ind o'quartier
Quand turn tard a ser

Mannagg a me ch m'annammor
Frnesc semp accusì
Chi n va sott è semp o'cor
Ca nu c'fà chiù a suffrì

Pciò nisciun s'annammor (pciò nisciun s'annammor)
Ognun penz e fatt suoj (ognun penz e fatt suoj)
Mannagg a me cà stò c'affor (mannagg a me cà stò c'affor)
Ind a machin rà doj or (ind a machin dà doj or)

Nu m'crer manc' quand' giur
Sti vas m'parn e giud
Nu l'agg fatt cu nisciun
Mo sto parlan pur a sul (mo sto parlan pur a sul)

Mann rit sta tranquill tutt pass ma tu(uu)
Riest chella cos ca nun s'nvà chiù(uu)
Stu cor t'apparten
Osaj picciò n'fa scem
Quann scinn ind o'quartier
Quand turn tard a ser (yee,ei)

Tutt pass ma tu(uu)
Riest chella cos ca nun s'nvà chiù(uu)
Stu cor t'apparten
Osaj picciò n'fa scem
Quann scinn ind o'quartier
Quand turn tard a ser