Che Vitti 'Na Crozza Testo

Testo Che Vitti 'Na Crozza

Vitti na crozza supra nu cannuni
fui curiusu e ci vosi spiari allura idda m'arrispunniu cu gran duluri
muriri senza ntoccu tocco di campani

leru la leru
la leru la leru
leru la llà
leru la leru
la leru la ler
leru la llà
leru la leru
la leru la leru
leru la llà
leru la leru
la leru la leru
leru la llà

setu li trona di nosciu Munci beddu - Vulcanu
chi jetta focu
e fa li fiammi di tutti i lati
o matri mia o matri addulurata
sarva la vita mia
sarva la vita da ma amata
passaru e siinnieru li me anni
e sninnieri e sinnieru un sacciu unni
ora ca sugnu vecchiu
vecchiu d'ottantanni
chiamu la vita mia
e sempri morti marrispunni
chi naiu a fari chiu
di la me vita nò
nun sugnu bonu chiu
pi travacchiari nò
sta vita e fatta tutta di duluri
e megghiu ca accussi staccu la spina iu nun vogghiu iu campari

cunzatimi cu ciuri russi lu me lettu pi favuri pirchi alla fini già sugnu arriduttu comu un mutiri ca topu tantu
tantu veni lu tempu di lu rizzettu
lassu stu beddu munnu e lassu propriu tuttu tuttu

leru la lero
la lero la lero
leru la llà
leru la lero
la lero la lero
leru la llà
leru la lero
la lero la lero
leru la llà
leru la lero
la lero la lero
leru la llà