We Love You , Prancer Testo

Testo We Love You , Prancer

prancer ur just and ordanary chestnut
mare you can gallop,canter,trot,walk,
and prance around like ur somethin else
we love you prancer we love you prancer
u are our best friend we love you prancer.