Ngewa Anjing Testo

Testo Ngewa Anjing

Luntang-lantung teu paruguh
Awak kuceul teu ka urus
Beungeut bar-buk geus ka kutuk

Seuseuh beungeut.. ngewa anjing!!
Seuseuh tah anjing beungeut, ngewa anjing!!