Ul Fradel De L' Amis Del Cugnaa Testo

Testo Ul Fradel De L' Amis Del Cugnaa

sempar a la finestra, cara dunina
cul coo föra, sira e matina
par vidè chi l’è ch’al va a spass,
un quai dì te tiren dentar i sass !!!
 
rit:
ah si’ !!!  eh già !!  chi l’è ????  
l’è stai chel la!!!!  l’è stai chel la!!!!
ah si’ !!!  eh già !!  ma chi ???
ul fradel de l’amis del cugnaa !!!!!
 
li’ in gesa a vidè chi gh’è in gir,
cul vistii che a l’è minga in tir,
matrimoni o füneral,
sempar ‘dree a cascià bal!!!!
 
rit:
ah si’ !!!  eh già !!  chi l’è ????  
l’è stai chel la!!!!  l’e stai chel la!!!!
ah si’ !!!  eh già !!  ma chi ???
ul fradel de l’amis del cugnaa !!!!!
 
adess taca sü ‘l telegiurnal,
che a l’è mei dal pianobar,
tra disgrazzi e dispiasè
a tiran su ‘na barca de danee
 
rit:
ah si’ !!!  eh già !!  chi l’è ????  
l’è stai chel la!!!!  l’e stai chel la!!!!
ah si’ !!!  eh già !!  ma chi ???
ul fradel de l’amis del cugnaa !!!!!
sempar chel la !!!!
 
introduzione:
 
miserere ‘l voster , miserere ‘l noster,
ma se ‘l voster l’è püssee lungh del noster taieval
ueh! te vist che vistii che la gh’ha sü chela dona la?
 
ueh che vergugna!! al par propri vignüü föra del sach de la caritas!!!!
ma te l’heet saüü ch’han vist ul giuan grata ku vigni föra de la cà de la elsa ?!!
 
oh la!!! ma te vörat dì che gh’han in bal un puntel? ma che elsa l’è che te seet ‘dree a dì?
la tusa del fredel de l’agnese de la rüdera???!!!!
no, se se sbagli no, l’è la neuda da l’amis de la cugnada de l’ambrös, chel ch’el laura de…..
 
ueh mariangela, t’heet finii de rump i bal ??!!!
l’è ‘dree a rivà ‘l sacrista cul ciloster de s’cepat in coo!!!