Odavde Do Vječnosti Testo

Testo Odavde Do Vječnosti

Od mene su davno digli ruke
Roditelji, učitelji strogi,
Bunili se da svoj život živim,
Željeli da budem kao mnogi.

Ja bez groša uzdignute glave
Širom svijeta ljubih loše žene,
Al' je uvijek jedna sretna zvijezda
Na tom putu pratila baš mene.
Odavde do vječnosti
Ima samo jedan put,
Ne dam se zaustavit',
Srce moj je ratni drug.
Odavde do vječnosti,
Gdje je zvijezda rođena,
Ima samo jedan put,
To je moja sudbina.

Ja bez groša uzdignute glave
Širom svijeta ljubih loše žene,
Al' je uvijek jedna sretna zvijezda
Na tom putu pratila baš mene.

Rekli su mi ništa da ne vrijedim,
Da sam kockar svoje bijedne sreće,
Da ne žurim i da se poštedim,
Kad ostarim da me nitko neće.

Odavde do vječnosti
Ima samo jedan put,
Ne dam se zaustavit',
Srce moj je ratni drug.
Odavde do vječnosti,
Gdje je zvijezda rođena,
Ima samo jedan put,
To je moja sudbina,
Sudbina !