The Residuum Testo

Testo The Residuum

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)