Johnny Glue Testo

Testo Johnny Glue

Jovanotti e Ramazzotti a Napoli: omaggio a Pino Daniele
Johnny Glue
Johnny Glue
Johnny Glue
Do some weed
For your nerves(?)
Pain only what you know(?)
Kiki, get that fuckin' needle outta your eye!
Johnny Glue
Johnny Glue
Johnny Glue
I said yeah, yeah yeah
Johnny Glue
I said yeah, yeah