Films Testo

Testo Films

Adele: nel 2016 tour in Italia
I don't like the film I don't like the film Play it all back Play it all back And I don't like the scenery And I don't like the set so Pull it all down Pull it all down But I like the actors And I like the show We're so exposed We're so exposed Anything can happen Anything can happen Don't let them see Don't let them know And you wonder why And you wonder why Turn off the lights And turn off the sound