Figlia Mia Testo

Testo Figlia Mia

Adele: nel 2016 tour in Italia
VEC A PRIMMA BUSCIJ
E IJ FING E TE CRED
CO TELEFONO TU
CURR A PRIMM A RISPUNNERE
E TE CRED E MBRUGLIÁ
PUR A MAMM E PAPÁ
QUANDA SCUS PA SCÍ
SAI MBRUGLIÁ

TE PERD IURNE PE GHIURNE PERD
QUANNE TE FAIE CAPÍ
IJ ME NE ACCORG CA NUN SI CCHIÚ A MIJ
E TE PERD NNANZ A NU SPECCHIJ PERD
IJ NU CAPELL BIANC E TU CA M'ASSUMIGLIJ SEMB CCHIÚ
CHE PAUR QUANNE DIC CA NESCER A SER
CHISÁ SE TE CUMBORT SINCER FIGLIA MIJ

E STU TIEMP ACCUSSÍ NUN SE FERM ASPETTARME
E NA GIOSTR CA GIR PO SE FERM E SE SCINN
E CHI SA CHI SI TU E NE GIR CU TTE
FORS É GIUST ACCUSSÍ ACCUSSÍ

TE PERD IURNE PE GHIURNE PERD
QUANNE TE FAIE CAPÍ
IJ ME NE ACCORG CA NUN SI CCHIÚ A MIJ
E TE PERD

CHE PAUR QUANNE DIC CA NESCER A SER
CHISÁ SE TE CUMBORT SINCER FIGLIA MIJ