'Nu Bellu Regalo Testo

Testo 'Nu Bellu Regalo

Tiziano Ferro, al concerto non si presentano 1000 persone per paura di attentati
MAI NUN ME CIERC NIENT
QUANNE SAIE CA NUN FATIC
MANC A O COMPLEANN TOIE
E SI SCINNEMME A SER
MENTR UARD I MAGAZIN
TU ME DICE SI CUNTENT

PECCHÉ PE ME TU SI
NU VESTIT NU CAPPOTT
NU MAGLION N'OROLOGIJ
PE REGAL
PECCHÉ PE ME TU SI
NU GELAT NU PANIN
NU CAFÉ NA COCA COL
SI CAMMIN
QUANNE ME DICE STI PAROL
TE SPUSASS TUTT E SER
E PE CAS NU CASTELL
M'AFFITTASS PE ST'AMMOR
O VESTIT E NA REGINA
T'ACCASS PE TE FÁ SPUSÁ CU MME

E IJ NUN VOGLIJ NIENT
PECCHÉ PE MME SI TUTT COS
SI A RICCHEZZ CA ME MANC
E PREG SUL A DIJ
CA FÁ CRESCER ST'AMMOR
CU NUIE PE TUTT A VIT

PECCHÉ PE ME TU SI
NU VESTIT NU CAPPOTT
NU MAGLION N'OROLOGIJ
PE REGAL
PECCHÉ PE ME TU SI
NU GELAT NU PANIN
NU CAFÉ NA COCA COL
SI CAMMIN
QUANNE ME DICE STI PAROL
TE SPUSASS TUTT E SER
E PE CAS NU CASTELL
M'AFFITTASS PE ST'AMMOR
O VESTIT E NA REGINA
T'ACCASS PE TE FÁ SPUSÁ CU MME

PECCHÉ PE ME TU SI
NU GELAT NU PANIN
NU CAFÉ NA COCA COL
SI CAMMIN
QUANNE ME DICE STI PAROL
TE SPUSASS TUTT E SER
E PE CAS NU CASTELL
T'ACCATTASS PE ST'AMMOR
O VESTIT E NA REGINA
T'AFFITTASSE PE TE FÁ SPUSÁ CU MME
PECCHÉ PE ME TU SI
NU VESTIT NU CAPPOTT
NU MAGLION N'OROLOGIJ
PE REGAL
PECCHÉ PE ME TU SI
NU GELAT NU PANIN
NU CAFÉ NA COCA COL
SI CAMMIN