Me Manchi Testo

Testo Me Manchi

Morgan confessa: "Ecco perché ho lasciato X Factor"
E GIA SO CINC IURN CA STONG SUL
DA QUANN AGGIU TRUVAT CHELLU BIGLIETT
ADDO CE STEV SCRITT IO VADO VIA
PERCHÉ CON UN'ALTRA DONNA
CE L'HAI L'AMORE
CU L'UOCCHIE NFUS E CHIANT TE STÓ PENZANN
CU COR RINDE MAN TE STO PREGANN
TURN A ME


RIT: AMMOR MIJ COMM ME MANC
ME MANCAN I PAROL CA TU DICEV A ME
ME MANCAN I IJURNAT PASSAT NZIEM A TE
E ME RIMAN SUL SUL QUALCHE AVVENTURA
MA NUN IAVÍ A PAURA
AMMOR MIJ COMM ME MANC
ME MANC A VOCE TOIJ CA ME SCET A MATIN
ME MANC A COLAZION CA STEV INDA CUCIN
QUEL TUO SORRISO DOLCE
QUELL'ARIA DA BAMBINA
CA MO PER COLPA MIA
SE SO PERDUT GIA

E SENT INDE LENZOL
L'ADDOR E NUIJ
UARD E FOTOGRAFIJ
CU TTE ASTRIGNUT
E M'OFFUSCAN A MENT
MILL PENZIER
PE TTE CA SO GELUS
CA STAIJ CU LUNTAN LUNTAN A ME