'na Vita Perduta Testo

Testo 'na Vita Perduta

Adele: nel 2016 tour in Italia
GUARD IN CIEL E VEC E STELL
MENTR E CUONT PENZ A TE
E CAMMIN PE STÁ STRAD
CA SPERANZ E TE VEDÉ
FORSE TU STAI NZIEM A NAT
NUN TE MBORTERÁ CCHIÚ E ME
E DI TE NON HO PIÚ NIENTE
SUL STU RICORD E TE

RIT: OGNI GHIURN IO E TTE ASTRIGNUT ACCUSSÍ
ERA BELL STA VIT CU TTE
NUN PUTEV CCHIÚ STÁ NUN VULEV MANGIÁ
PE RESTÁ SEMB NZIEM CU TTE
ER AMORE PE MME ME PAREV E TENÉ
TUTT O MUONN ASTRIGNUT CU MME
MÓ CA NUN CE STAI TU
IJ NUN SÓ NIENT CCHIÚ
SULAMENT NA VITA PERDUT

E MI TORNA IN MENTE SEMPRE
QUAND ME CHIAMMAV TU
QUANDO RISPONDEVO PRONTO
E ME CONOSCEV TU
MI DICEVI AMORE MIO
PER ME CONTI SOLO TU
E MÓ DESS A VITA MIA
PE NUN TE PENZÁ MAI CCHIÚ

RIT: OGNI GHIURN IO E TTE ASTRIGNUT ACCUSSÍ
ERA BELL STA VIT CU TTE
NUN PUTEV CCHIÚ STÁ NUN VULEV MANGIÁ
PE RESTÁ SEMB NZIEM CU TTE
ER AMORE PE MME ME PAREV E TENÉ
TUTT O MUONN ASTRIGNUT CU MME
MÓ CA NUN CE STAI TU
IJ NUN SÓ NIENT CCHIÚ
SULAMENT NA VITA PERDUT

OGNI GHIURN IO E TTE ASTRIGNUT ACCUSSÍ
ERA BELL STA VIT CU TTE
NUN PUTEV CCHIÚ STÁ NUN VULEV MANGIÁ
PE RESTÁ SEMB NZIEM CU TTE
ER AMORE PE MME ME PAREV E TENÉ
TUTT O MUONN ASTRIGNUT CU MME
MÓ CA NUN CE STAI TU
IJ NUN SÓ NIENT CCHIÚ
SULAMENT NA VITA PERDUT