'lla' Testo

Testo 'lla'

Adele: nel 2016 tour in Italia
dimm a dò si stat tutt a nuttat dimm a do si stat m'er proccupat quand so turnat dimm a dò si stat fai o nammurat e m domand ancor a do sò stat ma nun le capit che tra noi due e finita
(RIT)llà m so cuccat llà ma che m guard affà l'aviv aimaginà llà m song accort llà l'ammor j cu te nun l'agg fatt maj llà mo j ritorn llà io ch c facc ca si o post mj e llà mai nu cumpliment mai n'acarezz io nun er ninet mo song important mo t n si accort ca song important e m stai pregann per rimanere cu te k stai suffrenn ma nun le capit che tra noi due e finita...