Spagna Testo

Testo Spagna

Adele: nel 2016 tour in Italia
Eu mi partia di tantu luntanu
pe' veniri di tia tantu vicinu.
Tutti mi dinnu ca lu mari è fundu
ma pe' l'amuri tua lu passu e vegnu

eh ah ah jah
eh ah bella figghjola
eh ah ah jah
eh ah bella figghjola

O facci di n'ammendula mundata
fu Diu chi ti crijau tanta pulita,
quandu ti vitti ti vitt'affacciata
tu sula mi trasisti 'nta me vita

eh ah ah jah
eh ah bella figghjola
eh ah ah jah
eh ah bella figghjola

Chista figghjola è fatta cu la pinna
e misurata cu la menzacanna,
la menzacanna veni di la Sardegna,
lu calamaru d'oru veni di la Spagna

eh ah ah jah
eh ah bella figghjola
eh ah ah jah
eh ah bella figghjola

Stanotti mi 'nzonnai nu malu sonnu
ch'era malata la figghjola mia.
Oh medicu chi sani li malati
tu sanamilla a Maruzzella mia

eh ah ah jah
eh ah bella figghjola
eh ah ah jah
eh ah bella figghjola