Opening (The Flag) Testo

Testo Opening (The Flag)

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]